UWAGA: PREZENTOWANE TREŚCI NIE SĄ PORADĄ PRAWNĄ, NIE STANOWIĄ TAKŻE WYKŁADNI LUB INTERPRETACJI PRAWA !

Prawo budowlane – nowa definicja obiektu budowlanego

Dodał: Marecki/2015-08-08/Tagi: definicje, prawo budowlane, nowe prawo budowlane,

Ostatnia nowelizacja Prawa budowlanego pośród wielu innych zmian przyniosła także zmianę jednej z podstawowych definicji w ustawie, a mianowicie definicji obiektu budowlanego. Z definicji obiektu budowlanego wycięte zostały urządzenia budowlane i przepis został trochę inaczej zredagowany. Teraz jako obiekt budowlany należy rozumieć budynek, budowlę bądź obiekt małej architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych. Wcześniej definicja wyliczała jako obiekty budowlane budynki wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowle stanowiące całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami oraz obiekty małej architektury. Według definicji ustawowej urządzenia budowlane, to urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. Co z tego wynika? Powiem szczerze, że nie mam pewności...

Ktoś mógłby powiedzieć, że instalacje zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem i urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem (a w tym urządzenia instalacyjne), to w pewnym sensie puzzle z jednej układanki i ociosanie obiektu budowlanego z urządzeń budowlanych jest trochę bez sensu. Jeżeli dobrze rozumiem, to po zmianie obiektami budowlanymi przestały być przejazdy (co to są te przejazdy? - może chodzi o przejazdy kolejowe?), ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki, ale także szamba, przydomowe oczyszczalnie ścieków, studnie itd.,itp. Inna sprawa, to czy były nimi wcześniej? Tak na marginesie można zauważyć, że w tej kwestii zdania były podzielone.

O co chodzi w tej zmianie? Nie mam pewności. Dlaczego i czy naprawdę trzeba było wyciąć z definicji obiektu budowlanego urządzenia budowlane? Piszę ten fragment i kasuję już kilka razy, bo naprawdę nie wiem, co myśleć. W czym był problem? Instalacje zostały, a urządzenia są z jakiegoś powodu w tej definicji zbędne? A może zostawmy urządzenia i skasujmy instalacje. Napiszmy na przykład, że jako obiekt budowlany rozumiemy budynek, budowlę bądź obiekt małej architektury z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych. Albo jeszcze inaczej - budynek, budowlę bądź obiekt małej architektury, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych, zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi i zapewniający możliwość użytkowania zgodnie z przeznaczeniem. Ciekawe też, czy te wyroby budowlane są w tej definicji absolutnie konieczne?

W tym miejscu, przynajmniej moim zdaniem, warto sobie także zadać pytanie, co to są te niezbędne instalacje i urządzenia? Z czego wynika ich niezbędność? Czy ludziom niezbędna jest instalacja wodno-kanalizacyjna? Nie! Można się umyć w misce i wysrać do dołu w ziemi w drewnianej budce z serduszkiem, a za jakiś czas, jak dół się zapełni, to można wykopać następny i budkę przestawić [Ale, ale, czy ta budka jest obiektem budowlanym? Może to obiekt małej architektury? A może to jest wymieniony w art. 29 ust. 1 pkt 12 Prawa budowlanego tymczasowy obiekt budowlany, niepołączonych trwale z gruntem i przewidzianych do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce w terminie określonym w zgłoszeniu, ale nie później niż przed upływem 120 dni od dnia rozpoczęcia budowy? Trzeba koniecznie pamiętać o zgłoszeniu! I nie wolno przestawiać w to samo miejsce!]. Czy jednak nadzór budowlany odbierze nowy budynek bez instalacji sanitarnej, mimo że inwestor będzie uważał ją za zbędną? Nie! Bo o jej zbędności lub niezbędności mówią przepisy techniczno-budowlane, czyli tzw. warunki techniczne. Niezbędność danej instalacji lub urządzenia nie bierze się zatem z czyjegoś subiektywnego przekonania, obiegowej opinii, stereotypu czy mody, ale z suchych artykułów i paragrafów. Skoro zatem nie powinno być problemu z ustaleniem jakie instalacje i urządzenia są niezbędne dla funkcjonowania danego obiektu budowlanego, to z jakiej racji majstrować przy definicji obiektu budowlanego i dodawać albo odejmować z niej urządzenia albo instalacje, czy redagować przepis na nowo, trochę inaczej?

Powiem szczerze, nie rozumiem o co tu chodzi. To jednak nie znaczy, że ta zmiana jest zła czy niepotrzebna, nic podobnego, serio. Może się okazać, że to wspaniała zmiana, która przyniesie ludziom wiele korzyści, tylko z tego punktu jeszcze tych dobrych efektów nie widać. Ja jestem tylko misiem o małym rozumku i wszystkiemu się dziwię i cały czas się uczę i wielu rzeczy nie wiem...

Na koniec ciekawostka z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG. W tym szatańskim, skomplikowanym i zawiłym rozporządzeniu znajduje się definicja obiektu budowlanego przeznaczona wyłącznie na potrzeby tegoż rozporządzenia. Mówi ona, że cyt. „obiekty budowlane” oznaczają budynki i budowle. Tyle... Mogliby, tak dla przyzwoitości dodać obiekty małej architektury...

Więcej postów w kategorii: Zmiany w Prawie budowlanym

Kodeks Urbanistyczno-Budowlany - to so jaja!
Po co nam Prawo budowlane - część 2.
Prawo budowlane coraz łagodniejsze... inaczej
Po co nam Prawo budowlane?
Prawo budowlane 2017 - nowe zmiany w Prawie budowlanym
Nowe Prawo budowlane - nie dla każdego zmiana na lepsze
Opłatę legalizacyjną można umorzyć lub rozłożyć na raty
Budowa wiaty – pozwolenie na budowę, zgłoszenie, a może bez...
Ogrodzenie bez pozwolenia na budowę i bez zgłoszenia
Budowa domu jednorodzinnego na zgłoszenie – a co jeżeli...
Nowe przepisy - budujemy budynki gospodarcze na zgłoszenie
Nowe stare Prawo budowlane
Zmiany w prawie budowlanym – świadectwo charakterystyki energetycznej
Zmiany w prawie budowlanym - art. 5 ust. 2b
Dodaj komentarz:KOMENTARZE:Szukaj wg haseł:

altanaaltana na zgłoszeniebez pozwolenia na budowębudowabudowa bez pozwolenia na budowębudowa domu jednorodzinnegobudowa garażu na zgłoszeniebudowa na zgłoszeniebudowa wiatybudynekbudynek gospodarczybudynek gospodarczy na zgłoszeniebudynek rekreacji indywidualnejbudynek wolno stojącydefinicjedociepleniedocieplenie budynkudokumentacjadokumentacja budowydom jednorodzinny bez pozwolenia na budowędom jednorodzinny na zgłoszeniedomek letniskowydziennik budowyganekganek na zgłoszeniegarażgaraż na zgłoszenieinstalacja elektrycznainstalacje - prawo budowlaneinstalacje sanitarneinstalacje w budynkuinwestoristotne odstępstwokierownik budowykontrole budowlaneksiążka obiektulegalizacja budynku jednorodzinnegolegalizacja samowoli budowlanejnadbudowanadzór budowlanynowe prawo budowlaneobiekt małej architekturyobiekt niezwiązany trwale z gruntemodbudowaogrodzenieogrodzenie bez zgłoszeniaopłata legalizacyjnapostępowanie naprawczepozwolenie na budowępozwolenie na użytkowanieprawo budowlaneprawo budowlane 1974prawo budowlane 2017projekt budowlanyprojekt zamiennyprzebudowaremontrozbudowarozpoczęcie budowyrozpoczęcie robót budowlanychrozłożenie na raty opłaty legalizacyjnejsamowola budowlanastan techniczny budynkustara samowola budowlanastare prawo budowlanestare przepisy budowlaneterminytymczasowy obiekt budowlanyumorzenie opłaty legalizacyjnejwiatawiata bez pozwolenia na budowęwstrzymanie robót budowlanychwysokość opłaty legalizacyjnejwłaściciel obiektu budowlanegozakończenie budowyzakończenie robót budowlanychzgłoszenie robót budowlanychzmiany w prawie budowlanymświadectwo charakterystyki energetycznej