UWAGA: PREZENTOWANE TREŚCI NIE SĄ PORADĄ PRAWNĄ, NIE STANOWIĄ TAKŻE WYKŁADNI LUB INTERPRETACJI PRAWA !

Nakaz wstrzymania robót budowlanych

Dodał: Marecki/2015-03-26/Tagi: samowola budowlana, wstrzymanie robót budowlanych, nadzór budowlany,

W Prawie budowlanym wskazanych jest kilka przypadków, kiedy możliwe jest wstrzymanie robót budowlanych przez organ nadzoru budowlanego. Wstrzymanie robót nakazuje się w odniesieniu do robót budowlanych, które mają charakter samowoli budowlanej, ale także takich, które realizowane są w sposób powodujący zagrożenie dla bezpieczeństwa osób, mienia lub środowiska.

Zawsze nakazuje się wstrzymanie robót budowlanych w przypadku legalizacji samowoli budowlanej na zasadach określonych w art. 48, tj. kiedy mamy do czynienia z budową, a w tym także także rozbudową, nadbudową i odbudową obiektu budowlanego bez wymaganego pozwolenia na budowę. Wstrzymanie robót mamy w takiej sytuacji zarówno przy robotach zakończonych, jak i niezakończonych. Konsekwencje lekceważenia nakazu wstrzymania robót są w tym przypadku dość radykalne i polegają na automatycznym nakazie rozbiórki zrealizowanego w ramach samowoli obiektu lub części obiektu. Nie ma przywracania do stanu poprzedniego, tylko „z automatu” nakaz rozbiórki z art. 48 ust. 1. Dlatego lepiej się zastosować.

W przypadku legalizacji robót budowlanych na zasadach określonych w art. 49b Prawa budowlanego (dotyczy budowy realizowanej lub zrealizowanej bez wymaganego zgłoszenia), organ nadzoru budowlanego nakazuje wstrzymanie robót budowlanych tylko wówczas, gdy nie są one zakończone. Lekceważenie wstrzymania robót tak samo, jak w przypadku postępowania prowadzonego na podstawie przepisów art. 48, skutkuje nakazem rozbiórki całej samowoli.

Kolejne wstrzymanie robót spotykamy w przepisach art. 50. ust. 1, zgodnie z którym w przypadkach innych niż określone w art. 48 ust. 1 lub w art. 49b ust. 1 właściwy organ wstrzymuje postanowieniem prowadzenie robót budowlanych wykonywanych:

  1. bez wymaganego pozwolenia na budowę albo zgłoszenia lub
  2. w sposób mogący spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia bądź zagrożenie środowiska, lub
  3. na podstawie zgłoszenia z naruszeniem art. 30 ust. 1, lub
  4. w sposób istotnie odbiegający od ustaleń i warunków określonych w pozwoleniu na budowę bądź w przepisach.

W tym przypadku postanowienie o wstrzymaniu robót budowlanych wydaje się tylko w odniesieniu do robót niezakończonych. W razie jego nieprzestrzegania nadzór budowlany nakaże jednak co najwyżej rozbiórkę części obiektu wykonanej po nakazaniu wstrzymaniu robót lub przywrócenie stanu poprzedniego.

O wspomnianych już konsekwencjach prowadzenia robót budowlanych pomimo ich wstrzymania mówi art. 50a ustawy – Prawo budowlane.

Więcej postów w kategorii: Samowola budowlana

Czy opłaty legalizacyjne mają sens?
Jak zalegalizować samowolę budowlaną - legalizacja przebudowy zawsze według aktualnych przepisów
Jak zalegalizować samowolę budowlaną - dobra rada nr 1
Stara samowola budowlana – legalizacja bez opłaty
Jakie są rodzaje samowoli budowlanej?
Co to jest samowola budowlana?
Kto odpowiada za samowolę budowlaną?
Samowolna odbudowa budynku
Samowolna rozbudowa lub nadbudowa budynku
Dodaj komentarz:KOMENTARZE:

dodał(a): Zen69 / 2015-05-11
Bardzo ciekawe informacje. Łatwo znaleźć istotne szczegóły!


Szukaj wg haseł:

altanaaltana na zgłoszeniebez pozwolenia na budowębudowabudowa bez pozwolenia na budowębudowa domu jednorodzinnegobudowa garażu na zgłoszeniebudowa na zgłoszeniebudowa wiatybudynekbudynek gospodarczybudynek gospodarczy na zgłoszeniebudynek rekreacji indywidualnejbudynek wolno stojącydefinicjedociepleniedocieplenie budynkudokumentacjadokumentacja budowydom jednorodzinny bez pozwolenia na budowędom jednorodzinny na zgłoszeniedomek letniskowydziennik budowyganekganek na zgłoszeniegarażgaraż na zgłoszenieinstalacja elektrycznainstalacje - prawo budowlaneinstalacje sanitarneinstalacje w budynkuinwestoristotne odstępstwokierownik budowykontrole budowlaneksiążka obiektulegalizacja budynku jednorodzinnegolegalizacja samowoli budowlanejnadbudowanadzór budowlanynowe prawo budowlaneobiekt małej architekturyobiekt niezwiązany trwale z gruntemodbudowaogrodzenieogrodzenie bez zgłoszeniaopłata legalizacyjnapostępowanie naprawczepozwolenie na budowępozwolenie na użytkowanieprawo budowlaneprawo budowlane 1974prawo budowlane 2017projekt budowlanyprojekt zamiennyprzebudowaremontrozbudowarozpoczęcie budowyrozpoczęcie robót budowlanychrozłożenie na raty opłaty legalizacyjnejsamowola budowlanastan techniczny budynkustara samowola budowlanastare prawo budowlanestare przepisy budowlaneterminytymczasowy obiekt budowlanyumorzenie opłaty legalizacyjnejwiatawiata bez pozwolenia na budowęwstrzymanie robót budowlanychwysokość opłaty legalizacyjnejwłaściciel obiektu budowlanegozakończenie budowyzakończenie robót budowlanychzgłoszenie robót budowlanychzmiany w prawie budowlanymświadectwo charakterystyki energetycznej