UWAGA: PREZENTOWANE TREŚCI NIE SĄ PORADĄ PRAWNĄ, NIE STANOWIĄ TAKŻE WYKŁADNI LUB INTERPRETACJI PRAWA !

Zakończenie budowy – jak prawidłowo zakończyć budowę?

Dodał: Marecki/2015-03-23/Tagi: budowa, nadbudowa, odbudowa, rozbudowa, zakończenie budowy, zakończenie robót budowlanych,

Legalne zakończenie budowy, a raczej przyjęcie obiektu (np. budynku) do użytkowania, w wielu przypadkach wymaga dopełnienia kilku dodatkowych formalności. Zanim jednak odpowiemy sobie na pytanie, jak zakończyć budowę, warto sobie najpierw odpowiedzieć, co to jest ta budowa. Wg definicji zawartej w art. 3 pkt 6, jako budowę rozumiemy wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. Remont lub przebudowa, to roboty budowlane, które nie są przez Prawo budowlane kwalifikowane jako budowa. Dalej przypomnijmy, że nie każda budowa wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. Rodzaje robót budowlanych, które są budową, ale nie wymagają pozwolenia na budowę, a jedynie zgłoszenia, zostały wskazane w art. 29 – 31 Prawa budowlanego. Mamy zatem dwa rodzaje budowy – pierwszy, to budowa realizowana na podstawie zgłoszenia i drugi, to taka budowa, którą realizujemy na podstawie pozwolenia na budowę. Budowa bez pozwolenia na budowę, a jedynie na zgłoszenie, odnosi się zwykle do prostych obiektów typu niewielki budynek gospodarczy, przydomowa oranżeria lub altana, których gabaryty i warunki budowy określa dość precyzyjnie ustawa we wspomnianych art. 29 – 31. W tych przypadkach robimy tzw. zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, czekamy 30 dni od daty dokonania zgłoszenia i jeżeli organ, do którego złożyliśmy zgłoszenie, nie wystąpi do nas w tym czasie np. o uzupełnienie złożonego zgłoszenia lub nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji, to możemy budować. Zakończenia budowy tego typu obiektów nie trzeba zgłaszać w tzw. właściwym organie, którym, dla pozwoleń wydawanych przez Starostę Powiatu, jest Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego. Kończymy budować i przystępujemy do użytkowania – proste.

Jeżeli jednak budujemy obiekt na podstawie pozwolenia na budowę, np. budynek mieszkalny jednorodzinny, garaż, budynek usługowy, to legalne przystąpienie do użytkowania takich obiektów wymaga uprzedniego powiadomienia o tym fakcie wspomnianego już Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego (składamy zawiadomienie o zakończeniu budowy) lub nawet uzyskania w tym organie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (występujemy z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie). Zawiadomienie o zakończeniu budowy i wniosek o pozwolenie na użytkowanie różnią się nieznacznie zarówno pod względem treści, jak i załączonej dokumentacji. Dalej są jednak dość znaczne różnice. Przy zawiadomieniu o zakończeniu budowy przepisy przewidują tzw. milczącą zgodę organu, co znaczy, że jeżeli organ nie zgłosi w określonym w ustawie terminie (obecnie jest to 21 dni) żadnych pretensji, to możemy przystąpić do użytkowania. W przypadku wniosku o pozwolenie na użytkowanie organ najpierw przeprowadza kontrolę na budowie, a następnie, jeżeli nie stwierdzi braków lub nieprawidłowości, wydaje decyzję o pozwoleniu na użytkowanie. Dopiero taka decyzja uprawnia do legalnego przystąpienia do użytkowania. Więcej szczegółów na ten temat znaleźć można w przepisach Prawa budowlanego, w okolicy art. 54, a także w innych wpisach na tej stronie.

Na koniec można by jeszcze na chwilę wrócić do przebudowy oraz takiego remontu, który z jakichś powodów, tak samo, jak przebudowa, wykonywany jest na podstawie pozwolenia na budowę, a nie tylko zgłoszenia. Takie roboty budowlane nie są budową i nawet w przypadku, gdy wykonujemy je na podstawie pozwolenia na budowę, to nie musimy o ich zakończeniu powiadamiać właściwego organu, czyli PINB. W takim przypadku zakończenie robót potwierdza kierownik robót w dzienniku budowy.

Więcej postów w kategorii: Zakończenie budowy

Kiedy wymagane jest pozwolenie na użytkowanie?
Dodaj komentarz:KOMENTARZE:Szukaj wg haseł:

altanaaltana na zgłoszeniebez pozwolenia na budowębudowabudowa bez pozwolenia na budowębudowa domu jednorodzinnegobudowa garażu na zgłoszeniebudowa na zgłoszeniebudowa wiatybudynekbudynek gospodarczybudynek gospodarczy na zgłoszeniebudynek rekreacji indywidualnejbudynek wolno stojącydefinicjedociepleniedocieplenie budynkudokumentacjadokumentacja budowydom jednorodzinny bez pozwolenia na budowędom jednorodzinny na zgłoszeniedomek letniskowydziennik budowyganekganek na zgłoszeniegarażgaraż na zgłoszenieinstalacja elektrycznainstalacje - prawo budowlaneinstalacje sanitarneinstalacje w budynkuinwestoristotne odstępstwokierownik budowykontrole budowlaneksiążka obiektulegalizacja budynku jednorodzinnegolegalizacja samowoli budowlanejnadbudowanadzór budowlanynowe prawo budowlaneobiekt małej architekturyobiekt niezwiązany trwale z gruntemodbudowaogrodzenieogrodzenie bez zgłoszeniaopłata legalizacyjnapostępowanie naprawczepozwolenie na budowępozwolenie na użytkowanieprawo budowlaneprawo budowlane 1974prawo budowlane 2017projekt budowlanyprojekt zamiennyprzebudowaremontrozbudowarozpoczęcie budowyrozpoczęcie robót budowlanychrozłożenie na raty opłaty legalizacyjnejsamowola budowlanastan techniczny budynkustara samowola budowlanastare prawo budowlanestare przepisy budowlaneterminytymczasowy obiekt budowlanyumorzenie opłaty legalizacyjnejwiatawiata bez pozwolenia na budowęwstrzymanie robót budowlanychwysokość opłaty legalizacyjnejwłaściciel obiektu budowlanegozakończenie budowyzakończenie robót budowlanychzgłoszenie robót budowlanychzmiany w prawie budowlanymświadectwo charakterystyki energetycznej