UWAGA: PREZENTOWANE TREŚCI NIE SĄ PORADĄ PRAWNĄ, NIE STANOWIĄ TAKŻE WYKŁADNI LUB INTERPRETACJI PRAWA !

Nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę

Dodał: Marecki/2015-03-16/Tagi: budowa, istotne odstępstwo, pozwolenie na budowę, pozwolenie na użytkowanie, zakończenie budowy,

Nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego i warunków pozwolenia na budowę, to takie, które nie wymaga zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę i zatwierdzenia projektu budowlanego zamiennego. Takie wyjaśnienie niewiele jednak mówi. Dlatego właśnie warto w tym miejscu zacytować odpowiednie przepisy Prawa budowlanego. Zgodnie z art. 36a ust. 5 nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę nie wymaga uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę i jest dopuszczalne, o ile nie dotyczy:

1) zakresu objętego projektem zagospodarowania działki lub terenu,

2) charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego: kubatury, powierzchni zabudowy, wysokości, długości, szerokości i liczby kondygnacji,

3) (uchylony),

4) (uchylony),

5) zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z tego obiektu przez osoby niepełnosprawne,

6) zmiany zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,

7) ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

oraz nie wymaga uzyskania opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów, wymaganych przepisami szczególnymi.

Zgodnie z art. 36a ust. 6, to projektant dokonuje kwalifikacji zamierzonego odstąpienia oraz jest obowiązany zamieścić w projekcie budowlanym odpowiednie informacje (rysunek i opis) dotyczące odstąpienia, o którym mowa w ust. 5.

Patrząc na powyższy przepis można by dojść do wniosku, że wszystkie zmiany i odstępstwa, które nie mieszczą się w powyższym wyliczeniu, są absolutnie dopuszczalne i to jest słuszna konstatacja. Można zmieniać bardzo wiele rzeczy w budowanym budynku, jednak należy to robić w sposób kontrolowany, pod nadzorem projektanta. Do obowiązków kierownika budowy należy dopilnowanie wykonania robót budowlanych zgodnie z projektem i nie powinien on samodzielnie wprowadzać zmian w cudzych projektach, bez względu na to, czy są to zmiany (odstąpienia) istotne, czy też nie. Zgodnie z cytowanym wyżej przepisem art. 36a ust. 6 ustawy, to projektant dokonuje kwalifikacji zamierzonego odstąpienia oraz jest obowiązany zamieścić w projekcie budowlanym odpowiednie informacje dotyczące nieistotnego odstąpienia. Oznacza to tyle, że każde odstąpienie od dokumentacji projektowej wymaga uprzedniego uzgodnienia z projektantem, który na wstępie ma ocenić, czy jest ono nieistotne, czy istotne i wymaga sporządzenia projektu zamiennego i zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę. Jeżeli zmiana ma charakter nieistotny, to należy ją przeprowadzić, stosownie do jej zakresu, z pomocą projektantów odpowiedniej branży.

Jak widać z powyższego, zmiany elementów konstrukcyjnych, zastosowanych materiałów, dodanie lub likwidacja otworów okiennych lub drzwiowych, zmiana układu przegród wewnętrznych, zmiany w zakresie instalacji, uważane są wprawdzie za nieistotne, co jednak nie oznacza, że mogą one być dokonywane na zasadzie „widzimisię”. Takie zmiany w każdym przypadku powinny być konsultowane z projektantem.

Na koniec warto także przypomnieć, że w przypadku nieistotnego odstąpienia od zatwierdzonej dokumentacji projektowej, oświadczenie o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami, które, zgodnie z art. 57 ust.1 pkt 2 lit. a, zostaje załączone do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o pozwolenie na użytkowanie, powinno być podpisane zarówno przez kierownika budowy, jak też przez projektanta i inwestora nadzoru inwestorskiego, jeżeli został ustanowiony. Do wspomnianego zawiadomienia lub wniosku o pozwolenie na użytkowanie należy także załączyć tzw. rysunki zamienne oraz, w razie potrzeby, dodatkowy opis.

Więcej postów w kategorii: Budowa, rozbudowa, nadbudowa

Dziennik budowy – kilka podstawowych informacji
Istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę – cz. 1
Czy budowa altanki wymaga pozwolenia na budowę?
Rozbudowa i nadbudowa budynku
Dodaj komentarz:KOMENTARZE:Szukaj wg haseł:

altanaaltana na zgłoszeniebez pozwolenia na budowębudowabudowa bez pozwolenia na budowębudowa domu jednorodzinnegobudowa garażu na zgłoszeniebudowa na zgłoszeniebudowa wiatybudynekbudynek gospodarczybudynek gospodarczy na zgłoszeniebudynek rekreacji indywidualnejbudynek wolno stojącydefinicjedociepleniedocieplenie budynkudokumentacjadokumentacja budowydom jednorodzinny bez pozwolenia na budowędom jednorodzinny na zgłoszeniedomek letniskowydziennik budowyganekganek na zgłoszeniegarażgaraż na zgłoszenieinstalacja elektrycznainstalacje - prawo budowlaneinstalacje sanitarneinstalacje w budynkuinwestoristotne odstępstwokierownik budowykontrole budowlaneksiążka obiektulegalizacja budynku jednorodzinnegolegalizacja samowoli budowlanejnadbudowanadzór budowlanynowe prawo budowlaneobiekt małej architekturyobiekt niezwiązany trwale z gruntemodbudowaogrodzenieogrodzenie bez zgłoszeniaopłata legalizacyjnapostępowanie naprawczepozwolenie na budowępozwolenie na użytkowanieprawo budowlaneprawo budowlane 1974prawo budowlane 2017projekt budowlanyprojekt zamiennyprzebudowaremontrozbudowarozpoczęcie budowyrozpoczęcie robót budowlanychrozłożenie na raty opłaty legalizacyjnejsamowola budowlanastan techniczny budynkustara samowola budowlanastare prawo budowlanestare przepisy budowlaneterminytymczasowy obiekt budowlanyumorzenie opłaty legalizacyjnejwiatawiata bez pozwolenia na budowęwstrzymanie robót budowlanychwysokość opłaty legalizacyjnejwłaściciel obiektu budowlanegozakończenie budowyzakończenie robót budowlanychzgłoszenie robót budowlanychzmiany w prawie budowlanymświadectwo charakterystyki energetycznej