UWAGA: PREZENTOWANE TREŚCI NIE SĄ PORADĄ PRAWNĄ, NIE STANOWIĄ TAKŻE WYKŁADNI LUB INTERPRETACJI PRAWA !

Przechowywanie dokumentacji budynku

Dodał: Marecki/2015-02-26/Tagi: dokumentacja, remont,

Zgodnie z art. 63. ust. 1 Prawa budowlanego właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany przechowywać przez okres istnienia obiektu dokumenty, o których mowa w art. 60, oraz opracowania projektowe i dokumenty techniczne robót budowlanych wykonywanych w obiekcie w toku jego użytkowania. To wspaniały i zrozumiały przepis, który jednak wielu właścicieli budynków, szczególnie niewielkich budynków mieszkalnych wielorodzinnych, nieco lekceważy. Tak, czy inaczej, dokumentację obiektu należy przechowywać dla własnego dobra. W niektórych przypadkach powinna być ona załączona do książki obiektu, szczególnie dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych, hoteli, pensjonatów, budynków przemysłowych, usługowych, użyteczności publicznej itp., itd. Książki obiektu nie trzeba zakładać dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych, letniskowych i w zabudowie zagrodowej, ale dokumentację budynku i tak należy przechowywać. W cytowanym wyżej art. 62 ust. 1 jest odniesienie do art. 60, który mówi, że inwestor, oddając do użytkowania obiekt budowlany, przekazuje właścicielowi lub zarządcy obiektu dokumentację budowy i dokumentację powykonawczą (bardzo często inwestor i właściciel, to te same osoby, więc nie musi on niczego przekazywać, a jedynie zachować posiadaną dokumentację). Przekazaniu podlegają również inne dokumenty i decyzje dotyczące obiektu, a także, w razie potrzeby, instrukcje obsługi i eksploatacji: obiektu, instalacji i urządzeń związanych z tym obiektem. Trzeba zatem przechowywać wszystkie „kwity”, począwszy od projektu i pozwolenia na budowę. Nie wolno też wyrzucać dziennika budowy, który jest dokumentem urzędowym, stwierdzającym przebieg i zakończenie budowy. Ta sama zasada dotyczy dokumentacji robót budowlanych zrealizowanych już po zakończeniu budowy, czyli np. przebudowy, rozbudowy, nadbudowy budynku lub jego remontu – dokumentację tych robót budowlanych trzeba przechowywać i w razie zaistnienia takiej potrzeby udostępniać odpowiednim organom (np. nadzorowi budowlanemu). Bardzo ważne są też decyzje administracyjne. Wspomniano już o pozwoleniu na budowę, inna niezwykle ważna decyzja, to decyzja o pozwoleniu na użytkowanie, jednak każda decyzja administracyjna, wydana na podstawie Prawa budowlanego i dotycząca budynku, powinna być załączona do jego dokumentacji. Trzeba koniecznie pamiętać także o protokołach z okresowych kontroli budynku, które należy przeprowadzać w terminach wskazanych w art. 62 prawa budowlanego. Uporządkowana i kompletna dokumentacja budynku może zaoszczędzić niekiedy wiele nieprzyjemności. W przypadku starych budynków, jak np. Wawel albo domek babci Gieni, najczęściej brak jest dokumentów z czasów ich budowy, to jednak nie zwalnia z obowiązku archiwizowania aktualnej dokumentacji.

Dodaj komentarz:

Szukaj wg haseł:

altanaaltana na zgłoszeniebez pozwolenia na budowębudowabudowa bez pozwolenia na budowębudowa domu jednorodzinnegobudowa garażu na zgłoszeniebudowa na zgłoszeniebudowa wiatybudynekbudynek gospodarczybudynek gospodarczy na zgłoszeniebudynek rekreacji indywidualnejbudynek wolno stojącydefinicjedociepleniedocieplenie budynkudokumentacjadokumentacja budowydom jednorodzinny bez pozwolenia na budowędom jednorodzinny na zgłoszeniedomek letniskowydziennik budowyganekganek na zgłoszeniegarażgaraż na zgłoszenieinstalacja elektrycznainstalacje - prawo budowlaneinstalacje sanitarneinstalacje w budynkuinwestoristotne odstępstwokierownik budowykontrole budowlaneksiążka obiektulegalizacja budynku jednorodzinnegolegalizacja samowoli budowlanejnadbudowanadzór budowlanynowe prawo budowlaneobiekt małej architekturyobiekt niezwiązany trwale z gruntemodbudowaogrodzenieogrodzenie bez zgłoszeniaopłata legalizacyjnapostępowanie naprawczepozwolenie na budowępozwolenie na użytkowanieprawo budowlaneprawo budowlane 1974prawo budowlane 2017projekt budowlanyprojekt zamiennyprzebudowaremontrozbudowarozpoczęcie budowyrozpoczęcie robót budowlanychrozłożenie na raty opłaty legalizacyjnejsamowola budowlanastan techniczny budynkustara samowola budowlanastare prawo budowlanestare przepisy budowlaneterminytymczasowy obiekt budowlanyumorzenie opłaty legalizacyjnejwiatawiata bez pozwolenia na budowęwstrzymanie robót budowlanychwysokość opłaty legalizacyjnejwłaściciel obiektu budowlanegozakończenie budowyzakończenie robót budowlanychzgłoszenie robót budowlanychzmiany w prawie budowlanymświadectwo charakterystyki energetycznej