UWAGA: PREZENTOWANE TREŚCI NIE SĄ PORADĄ PRAWNĄ, NIE STANOWIĄ TAKŻE WYKŁADNI LUB INTERPRETACJI PRAWA !

Czy docieplenie budynku wymaga pozwolenia na budowę?

Dodał: Marecki/2014-05-21/Tagi: docieplenie,

Zgodnie z przepisami ustawy – Prawo budowlane, docieplenie budynku wymaga albo pozwolenia na budowę, albo zgłoszenia. Wszystko zależy od tego jaki wyskoki jest docieplany budynek. Wg. Art 29 ust. 2 pkt 4 pozwolenia na budowę nie wymaga wykonywanie robót budowlanych polegających dociepleniu budynków o wysokości do 12 m. Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 takie roboty wymagają jedynie zgłoszenia we właściwym organie administracji architektoniczno-budowlanej, czyli we właściwym wydziale architektury Starostwa Powiatowego lub Urzędu Miasta. W tym miejscu warto zwrócić uwagę na pewną ciekawostkę. Otóż w ustawie mowa jest, dokładnie tak jak to zostało przytoczone wyżej, o budynku, którego wysokość nie przekracza 12m. W Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami) w §8, czytamy, że w celu określenia wymagań technicznych i użytkowych wprowadza się następujący podział budynków na grupy wysokości:

1) niskie (N) – do 12 m włącznie nad poziomem terenu lub mieszkalne o wysokości do 4 kondygnacji nadziemnych włącznie,

2) średniowysokie (SW) – ponad 12 m do 25 m włącznie nad poziomem terenu lub mieszkalne o wysokości ponad 4 do 9 kondygnacji nadziemnych włącznie,

3) wysokie (W) – ponad 25 m do 55 m włącznie nad poziomem terenu lub mieszkalne o wysokości ponad 9 do 18 kondygnacji nadziemnych włącznie,

4) wysokościowe (WW) – powyżej 55 m nad poziomem terenu.

W ustawie – Prawo budowlane, w odniesieniu do docieplenia budynku, mowa jest o budynku o wysokości do 12m. Nie ma tam mowy o budynku mieszkalnym, posiadającym do czterech kondygnacji nadziemnych włącznie, dlatego też wydaje się, że mówiąc o dociepleniu, musimy trzymać się tych 12 metrów wskazanych w ustawie i w żaden sposób nie sugerować się definicją budynku niskiego z rozporządzenia. Dlatego budynek mieszkalny o czterech kondygnacjach nadziemnych mający mniej niż 12m wysokości możemy docieplić na zgłoszenie, a budynek mieszkalny posiadający cztery kondygnacje nadziemne i wyższy niż 12m docieplamy na podstawie pozwolenia na budowę.

Podsumowując: legalne docieplenie budynku o wysokości mniejszej niż 12m wymaga od inwestora dokonania zgłoszenia robót budowlanych we właściwym urzędzie, a następnie odczekania 30 dni przed rozpoczęciem robót. Można także rozpocząć roboty dociepleniowe wcześniej, ale tylko jeżeli organ, do którego złożyliśmy zgłoszenie, wyda nam zaświadczenie, że jest ono skuteczne i nie trzeba czekać ustawowych 30 dni. Jeżeli zamierzamy docieplić budynek wyższy niż 12m, to potrzebne jest pozwolenie na budowę. Roboty dociepleniowe rozpoczynamy, gdy nasze pozwolenie na budowę stanie się ostateczne, a co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem powiadamiamy o tym nadzór budowlany.





Więcej postów w kategorii: Przebudowa, remont, docieplenie

Przebudowa budynku jednorodzinnego – przepisy
Przebudowa budynku jednorodzinnego – pozwolenie na budowę czy zgłoszenie?
Docieplenie bez pozwolenia na budowę i bez zgłoszenia
Czy remont wymaga pozwolenia na budowę?
Dodaj komentarz:



KOMENTARZE:



Szukaj wg haseł:

altanaaltana na zgłoszeniebez pozwolenia na budowębudowabudowa bez pozwolenia na budowębudowa domu jednorodzinnegobudowa garażu na zgłoszeniebudowa na zgłoszeniebudowa wiatybudynekbudynek gospodarczybudynek gospodarczy na zgłoszeniebudynek rekreacji indywidualnejbudynek wolno stojącydefinicjedociepleniedocieplenie budynkudokumentacjadokumentacja budowydom jednorodzinny bez pozwolenia na budowędom jednorodzinny na zgłoszeniedomek letniskowydziennik budowyganekganek na zgłoszeniegarażgaraż na zgłoszenieinstalacja elektrycznainstalacje - prawo budowlaneinstalacje sanitarneinstalacje w budynkuinwestoristotne odstępstwokierownik budowykontrole budowlaneksiążka obiektulegalizacja budynku jednorodzinnegolegalizacja samowoli budowlanejnadbudowanadzór budowlanynowe prawo budowlaneobiekt małej architekturyobiekt niezwiązany trwale z gruntemodbudowaogrodzenieogrodzenie bez zgłoszeniaopłata legalizacyjnapostępowanie naprawczepozwolenie na budowępozwolenie na użytkowanieprawo budowlaneprawo budowlane 1974prawo budowlane 2017projekt budowlanyprojekt zamiennyprzebudowaremontrozbudowarozpoczęcie budowyrozpoczęcie robót budowlanychrozłożenie na raty opłaty legalizacyjnejsamowola budowlanastan techniczny budynkustara samowola budowlanastare prawo budowlanestare przepisy budowlaneterminytymczasowy obiekt budowlanyumorzenie opłaty legalizacyjnejwiatawiata bez pozwolenia na budowęwstrzymanie robót budowlanychwysokość opłaty legalizacyjnejwłaściciel obiektu budowlanegozakończenie budowyzakończenie robót budowlanychzgłoszenie robót budowlanychzmiany w prawie budowlanymświadectwo charakterystyki energetycznej