UWAGA: PREZENTOWANE TREŚCI NIE SĄ PORADĄ PRAWNĄ, NIE STANOWIĄ TAKŻE WYKŁADNI LUB INTERPRETACJI PRAWA !

MAPA STRONY

Prawo budowlane

» Nadzór budowlany - urzędniczy przekładaniec z patologii (2018-09-13)
» Sąd Administracyjny - najlepsza metoda dyskusji z organami nadzoru budowlanego (2018-08-31)
» Jak to się robi... czyli systemowa patologia usankcjonowana ustawą (2018-04-20)
» Co mnie dziwi w Prawie budowlanym - część 3 (2017-06-26)
» Co mnie dziwi w Prawie budowlanym - część 2 (2017-06-25)
» Co mnie dziwi w Prawie budowlanym - część 1 (2017-06-24)
» Art. 50-51 Prawa budowlanego – pozwolenie na budowę to nie immunitet (2016-10-02)
» Przedawnienie samowoli budowlanej (2016-09-25)
» Stare prawo budowlane z 1974 roku, które ciągle obowiązuje (2016-09-24)
» Prawo budowlane – co to takiego? (2014-02-20)

Definicje w Prawie budowlanym

» Remont w prawie budowlanym (2016-10-17)
» Co to jest obiekt tymczasowy? (2016-09-25)
» Budynek w Prawie budowlanym (2015-02-25)
» Definicje w Prawie budowlanym i poza Prawem budowlanym (2015-02-25)
» Obiekty małej architektury (2014-03-20)
» Przebudowa budynku lub jego części (2014-02-22)
» Budowa obiektu budowlanego (2014-02-21)

Inwestor, właściciel, zarządca

» Przechowywanie dokumentacji budynku (2015-02-26)

Budowa, rozbudowa, nadbudowa

» Dziennik budowy – kilka podstawowych informacji (2015-03-21)
» Nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę (2015-03-16)
» Istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę – cz. 1 (2014-07-21)
» Czy budowa altanki wymaga pozwolenia na budowę? (2014-03-18)
» Rozbudowa i nadbudowa budynku (2014-02-21)

Projekt budowlany

Pozwolenie na budowę

» Zgłoszenie robót czy może raczej pozwolenie na budowę? (2016-10-15)
» Co wymaga pozwolenia na budowę? (2014-02-23)

Rozpoczęcie budowy

» Kiedy można rozpocząć budowę? (2014-02-23)

Zakończenie budowy

» Zakończenie budowy – jak prawidłowo zakończyć budowę? (2015-03-23)
» Kiedy wymagane jest pozwolenie na użytkowanie? (2014-02-23)

Przebudowa, remont, docieplenie

» Przebudowa budynku jednorodzinnego – przepisy (2016-10-13)
» Przebudowa budynku jednorodzinnego – pozwolenie na budowę czy zgłoszenie? (2016-10-09)
» Docieplenie bez pozwolenia na budowę i bez zgłoszenia (2016-10-05)
» Czy docieplenie budynku wymaga pozwolenia na budowę? (2014-05-21)
» Czy remont wymaga pozwolenia na budowę? (2014-03-05)

Instalacje i przyłącza

» Instalacje bez pozwolenia na budowę (2016-09-24)

Zgłoszenie robót budowlanych

» Budowa niezgodna ze zgłoszeniem - czy warto? (2016-10-25)
» Zgłoszenie robót budowlanych - 30 dni po nowemu (2016-10-10)
» Budowa budynków gospodarczych wolnostojących na zgłoszenie (2015-10-24)
» Budynki gospodarcze, garaże i altany na zgłoszenie – jakie są ograniczenia (2015-08-17)
» Rozpoczęcie robót budowlanych na zgłoszenie przed ustawowym terminem (2015-08-09)
» Budujemy garaże na zgłoszenie – art. 29 ust.1 pkt 2 Prawa budowlanego (2015-08-03)
» Dlaczego warto dokonać zgłoszenia robót budowlanych? (2014-05-19)
» Kiedy można rozpocząć roboty budowlane po dokonaniu zgłoszenia? (2014-03-18)

Pozwolenie na budowę czy zgłoszenie

Samowola budowlana

» Czy opłaty legalizacyjne mają sens? (2017-03-18)
» Jak zalegalizować samowolę budowlaną - legalizacja przebudowy zawsze według aktualnych przepisów (2016-10-22)
» Jak zalegalizować samowolę budowlaną - dobra rada nr 1 (2016-10-15)
» Nakaz wstrzymania robót budowlanych (2015-03-26)
» Stara samowola budowlana – legalizacja bez opłaty (2015-03-12)
» Jakie są rodzaje samowoli budowlanej? (2014-03-15)
» Co to jest samowola budowlana? (2014-03-05)
» Kto odpowiada za samowolę budowlaną? (2014-03-02)
» Samowolna odbudowa budynku (2014-02-21)
» Samowolna rozbudowa lub nadbudowa budynku (2014-02-20)

Opłata legalizacyjna

» Budynek jednorodzinny – opłata legalizacyjna (2016-09-20)
» Legalizacja budowy i innych robót budowlanych - kiedy naliczona zostanie opłata legalizacyjna (2016-09-17)

Przeglądy i kontrole budowlane

» Domek letniskowy – stan techniczny i kontrole (2016-09-26)

Stan techniczny budynku

» Co to jest bieżąca konserwacja lub bieżące utrzymanie obiektu budowlanego? (2015-03-10)

Kary w Prawie budowlanym

Organy administracji

Zmiany w Prawie budowlanym

» Kodeks Urbanistyczno-Budowlany - to so jaja! (2018-08-13)
» Po co nam Prawo budowlane - część 2. (2017-06-24)
» Prawo budowlane coraz łagodniejsze... inaczej (2017-06-09)
» Po co nam Prawo budowlane? (2017-06-03)
» Prawo budowlane 2017 - nowe zmiany w Prawie budowlanym (2017-01-22)
» Nowe Prawo budowlane - nie dla każdego zmiana na lepsze (2016-09-24)
» Opłatę legalizacyjną można umorzyć lub rozłożyć na raty (2016-02-10)
» Budowa wiaty – pozwolenie na budowę, zgłoszenie, a może bez... (2016-02-09)
» Prawo budowlane – nowa definicja obiektu budowlanego (2015-08-08)
» Ogrodzenie bez pozwolenia na budowę i bez zgłoszenia (2015-07-10)
» Budowa domu jednorodzinnego na zgłoszenie – a co jeżeli... (2015-07-02)
» Nowe przepisy - budujemy budynki gospodarcze na zgłoszenie (2015-07-02)
» Nowe stare Prawo budowlane (2015-07-02)
» Zmiany w prawie budowlanym – świadectwo charakterystyki energetycznej (2015-03-17)
» Zmiany w prawie budowlanym - art. 5 ust. 2b (2015-03-09)

Fakty i mity

» Wiata grillowa to nie obiekt małej architektury! (2016-10-08)
» Czy obiekt niezwiązany z gruntem nie wymaga pozwolenia na budowę? (2015-02-25)
» Odbudowa budynku na starych fundamentach (2014-05-24)
» Co to jest altana? (2014-02-21)
» Co to jest obiekt niezwiązany z gruntem? (2014-02-21)

Prawo budowlane - rozporządzenia

Nie na temat

» Mundial - trochę nie na temat... (2018-06-25)

Orzeczenia sdw administracyjnych

» Art. 29-31 Prawa budowlanego
» Art. 36a - istotne odstąpienie od projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę
» Art. 48 Prawa budowlanego
» Art. 49b Prawa budowlanego
» Art. 50-51 Prawa budowlanego - roboty budowlane bez pozwolenia, bez zgłoszenia, powodujące zagrożenie, z naruszeniem art. 30 ust. 1
» Art. 50-51 Prawa budowlanego - istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu lub innych warunków pozwolenia na budowę
» Art. 54 do 60 Prawa budowlanego - zakończenie budowy i pozwolenie na użytkowanie
» Art. 57 ust.7 - użytkowanie obiektu budowlanego bez zawiadomienia o zakończeniu budowy lub pozwolenia na użytkowanie
» Art. 62 Prawa budowlanego
» Art. 66 Prawa budowlanego
» Art. 67 Prawa budowlanego
» Art. 68 Prawa budowlanego
» Art. 71 Prawa budowlanego - zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części
» Art. 81c Prawa budowlanego
» Art. 103 Prawa budowlanego - stare Prawo budowlane
» Budowa, roboty budowlane
» Zagospodarowanie terenu, warunki zabudowy i plan miejscowy
» Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
» Obszar oddziaływania obiektu
» Pozwolenie na budowę
» Zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę
» Samowola budowlana
» Obiekt trwale/nietrwale związany z gruntem
» Reklamy i urządzenia reklamowe
» Ogrodzenia, mury i konstrukcje oporowe
» Wybrane tezy z orzeczeń sądów administracyjnych


Szukaj wg haseł:

altanaaltana na zgłoszeniebez pozwolenia na budowębudowabudowa bez pozwolenia na budowębudowa domu jednorodzinnegobudowa garażu na zgłoszeniebudowa na zgłoszeniebudowa wiatybudynekbudynek gospodarczybudynek gospodarczy na zgłoszeniebudynek rekreacji indywidualnejbudynek wolno stojącydefinicjedociepleniedocieplenie budynkudokumentacjadokumentacja budowydom jednorodzinny bez pozwolenia na budowędom jednorodzinny na zgłoszeniedomek letniskowydziennik budowyganekganek na zgłoszeniegarażgaraż na zgłoszenieinstalacja elektrycznainstalacje - prawo budowlaneinstalacje sanitarneinstalacje w budynkuinwestoristotne odstępstwokierownik budowykontrole budowlaneksiążka obiektulegalizacja budynku jednorodzinnegolegalizacja samowoli budowlanejnadbudowanadzór budowlanynowe prawo budowlaneobiekt małej architekturyobiekt niezwiązany trwale z gruntemodbudowaogrodzenieogrodzenie bez zgłoszeniaopłata legalizacyjnapostępowanie naprawczepozwolenie na budowępozwolenie na użytkowanieprawo budowlaneprawo budowlane 1974prawo budowlane 2017projekt budowlanyprojekt zamiennyprzebudowaremontrozbudowarozpoczęcie budowyrozpoczęcie robót budowlanychrozłożenie na raty opłaty legalizacyjnejsamowola budowlanastan techniczny budynkustara samowola budowlanastare prawo budowlanestare przepisy budowlaneterminytymczasowy obiekt budowlanyumorzenie opłaty legalizacyjnejwiatawiata bez pozwolenia na budowęwstrzymanie robót budowlanychwysokość opłaty legalizacyjnejwłaściciel obiektu budowlanegozakończenie budowyzakończenie robót budowlanychzgłoszenie robót budowlanychzmiany w prawie budowlanymświadectwo charakterystyki energetycznej