UWAGA: PREZENTOWANE TREŚCI NIE SĄ PORADĄ PRAWNĄ, NIE STANOWIĄ TAKŻE WYKŁADNI LUB INTERPRETACJI PRAWA !

PRAWO BUDOWLANE: Budowa, rozbudowa, nadbudowa

» Dziennik budowy – kilka podstawowych informacji

dodał: Marecki | 2015-03-21
Zgodnie z art. 45. ust. 1, dziennik budowy stanowi urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót i jest wydawany odpłatnie przez właściwy organ. Wydaje go organ, który wydał pozwolenie na budowę. Może on zostać zarejestrowany i wydany wówczas, gdy decyzja o pozwoleniu na budowę stała się ostateczna, tj. nie przysługuje na nią odwołanie w...
czytaj więcej

» Nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę

dodał: Marecki | 2015-03-16
Nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego i warunków pozwolenia na budowę, to takie, które nie wymaga zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę i zatwierdzenia projektu budowlanego zamiennego. Takie wyjaśnienie niewiele jednak mówi. Dlatego właśnie warto w tym miejscu zacytować odpowiednie przepisy Prawa budowlanego. Zgodnie z art. 36a ust. 5 nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlaneg...
czytaj więcej

» Istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę – cz. 1

dodał: Marecki | 2014-07-21
Sprawcami samowoli budowlanej możemy stać się także wówczas, gdy mamy pozwolenie na budowę. Wystarczy, że zaczniemy budować niezgodnie z wydanym pozwoleniem na budowę i zatwierdzonym tym pozwoleniem projektem budowlanym. Oczywiście nie dotyczy to drobnych zmian, takich jak np. przesunięcie w inne miejsce drzwi w ścianie działowej wewnątrz budynku lub np. zamontowanie niewielkiego daszku nad wejściem. Ustawa – Prawo budo...
czytaj więcej

» Czy budowa altanki wymaga pozwolenia na budowę?

dodał: Marecki | 2014-03-18
Czy budowa altanki wymaga pozwolenia na budowę? Odpowiedź na to pytanie zależy od okoliczności, a w zasadzie od tego, czy to, co zamierzamy wybudować, jest w rzeczywistości altaną (altanką) i jakie będzie ta altana (altanka) mieć wymiary. Po pierwsze trzeba odpowiedzieć sobie na pytanie, co to jest altana (altanka)? Często słowo altana lub altanka używane jest w odniesieniu do niewielkich obiektów (budynków) gospodarc...
czytaj więcej

» Rozbudowa i nadbudowa budynku

dodał: Marecki | 2014-02-21
Na czym polega rozbudowa lub nadbudowa budynku? Odpowiedź jest bardzo prosta – na dodaniu kubatury. Żeby wiedzieć, co to oznacza, trzeba najpierw wyjaśnić, co to jest ta kubatura. Odpowiedź znajdziemy w tzw. warunkach technicznych, czyli Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. I w tym właśnie rozporządzeniu czytam...
czytaj więcej


Szukaj wg haseł:

altanaaltana na zgłoszeniebez pozwolenia na budowębudowabudowa bez pozwolenia na budowębudowa domu jednorodzinnegobudowa garażu na zgłoszeniebudowa na zgłoszeniebudowa wiatybudynekbudynek gospodarczybudynek gospodarczy na zgłoszeniebudynek rekreacji indywidualnejbudynek wolno stojącydefinicjedociepleniedocieplenie budynkudokumentacjadokumentacja budowydom jednorodzinny bez pozwolenia na budowędom jednorodzinny na zgłoszeniedomek letniskowydziennik budowyganekganek na zgłoszeniegarażgaraż na zgłoszenieinstalacja elektrycznainstalacje - prawo budowlaneinstalacje sanitarneinstalacje w budynkuinwestoristotne odstępstwokierownik budowykontrole budowlaneksiążka obiektulegalizacja budynku jednorodzinnegolegalizacja samowoli budowlanejnadbudowanadzór budowlanynowe prawo budowlaneobiekt małej architekturyobiekt niezwiązany trwale z gruntemodbudowaogrodzenieogrodzenie bez zgłoszeniaopłata legalizacyjnapostępowanie naprawczepozwolenie na budowępozwolenie na użytkowanieprawo budowlaneprawo budowlane 1974prawo budowlane 2017projekt budowlanyprojekt zamiennyprzebudowaremontrozbudowarozpoczęcie budowyrozpoczęcie robót budowlanychrozłożenie na raty opłaty legalizacyjnejsamowola budowlanastan techniczny budynkustara samowola budowlanastare prawo budowlanestare przepisy budowlaneterminytymczasowy obiekt budowlanyumorzenie opłaty legalizacyjnejwiatawiata bez pozwolenia na budowęwstrzymanie robót budowlanychwysokość opłaty legalizacyjnejwłaściciel obiektu budowlanegozakończenie budowyzakończenie robót budowlanychzgłoszenie robót budowlanychzmiany w prawie budowlanymświadectwo charakterystyki energetycznej