UWAGA: PREZENTOWANE TREŚCI NIE SĄ PORADĄ PRAWNĄ, NIE STANOWIĄ TAKŻE WYKŁADNI LUB INTERPRETACJI PRAWA !

PRAWO BUDOWLANE: Definicje w Prawie budowlanym

» Remont w prawie budowlanym

dodał: Marecki | 2016-10-17
Zgodnie z art. 3 pkt 8 ustawy Prawo budowlane przez remont należy rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym. Powyższa definicja remontu jest niestety trochę myląca, bo na pierwszy rzut oka remont wydaje się pojęciem szerszy...
czytaj więcej

» Co to jest obiekt tymczasowy?

dodał: Marecki | 2016-09-25
Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 pkt 5 ustawy Prawo budowlane tymczasowy obiekt budowlany to obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, u...
czytaj więcej

» Budynek w Prawie budowlanym

dodał: Marecki | 2015-02-25
Według art. 3 pkt 2 Prawa budowlanego pod pojęciem budynku kryje się taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. Wszystkie te elementy muszą istnieć łącznie, a bez któregokolwiek z nich obiekt przestaje być kwalifikowany, jako budynek. Wystarczy podać jako przykład wiatę lub obiekty niezwiązane trwale z grunt...
czytaj więcej

» Definicje w Prawie budowlanym i poza Prawem budowlanym

dodał: Marecki | 2015-02-25
Definicje w ustawie - Prawo budowlane zostały zamieszczone w art. 3. Można znaleźć tam odpowiedź na nurtujące wielu pytania, jak np. „Co to jest budynek?”, „Co to są roboty budowlane?” lub, bardzo ciekawe i życiowe pytanie „Co to jest budowa?”. Ten post nie będzie jednak poświęcony konkretnym definicjom zawartym w Prawie budowlanym, ale raczej definicjom, których w tym prawie nie ma. Art. 3 us...
czytaj więcej

» Obiekty małej architektury

dodał: Marecki | 2014-03-20
Wg definicji zawartej w Prawie budowlanym jako obiekt małej architektury należy rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności obiekty kultu religijnego (kapliczki, krzyże przydrożne, figury), posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej oraz obiekty użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku (piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki). Należy pamiętać, że nie jest to katalog zamknięty i dla...
czytaj więcej

» Przebudowa budynku lub jego części

dodał: Marecki | 2014-02-22
Wg definicji zawartej w Prawie budowlanym przebudowa jest to wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji, a w przypadku dróg są dopuszczalne zmiany charakterystycznych para...
czytaj więcej

» Budowa obiektu budowlanego

dodał: Marecki | 2014-02-21
Wg Prawa budowlanego budowa jest to wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego. Jest to definicja, którą warto znać. Warto też rozumieć jej konsekwencje. Po pierwsze, jeżeli budujemy budynek mieszkalny jedno lub wielorodzinny, budynek usługowy, a nawet garaż, to wymaga to wykonania projektu budowlanego oraz uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. Rozbudowa,...
czytaj więcej


Szukaj wg haseł:

altanaaltana na zgłoszeniebez pozwolenia na budowębudowabudowa bez pozwolenia na budowębudowa domu jednorodzinnegobudowa garażu na zgłoszeniebudowa na zgłoszeniebudowa wiatybudynekbudynek gospodarczybudynek gospodarczy na zgłoszeniebudynek rekreacji indywidualnejbudynek wolno stojącydefinicjedociepleniedocieplenie budynkudokumentacjadokumentacja budowydom jednorodzinny bez pozwolenia na budowędom jednorodzinny na zgłoszeniedomek letniskowydziennik budowyganekganek na zgłoszeniegarażgaraż na zgłoszenieinstalacja elektrycznainstalacje - prawo budowlaneinstalacje sanitarneinstalacje w budynkuinwestoristotne odstępstwokierownik budowykontrole budowlaneksiążka obiektulegalizacja budynku jednorodzinnegolegalizacja samowoli budowlanejnadbudowanadzór budowlanynowe prawo budowlaneobiekt małej architekturyobiekt niezwiązany trwale z gruntemodbudowaogrodzenieogrodzenie bez zgłoszeniaopłata legalizacyjnapostępowanie naprawczepozwolenie na budowępozwolenie na użytkowanieprawo budowlaneprawo budowlane 1974prawo budowlane 2017projekt budowlanyprojekt zamiennyprzebudowaremontrozbudowarozpoczęcie budowyrozpoczęcie robót budowlanychrozłożenie na raty opłaty legalizacyjnejsamowola budowlanastan techniczny budynkustara samowola budowlanastare prawo budowlanestare przepisy budowlaneterminytymczasowy obiekt budowlanyumorzenie opłaty legalizacyjnejwiatawiata bez pozwolenia na budowęwstrzymanie robót budowlanychwysokość opłaty legalizacyjnejwłaściciel obiektu budowlanegozakończenie budowyzakończenie robót budowlanychzgłoszenie robót budowlanychzmiany w prawie budowlanymświadectwo charakterystyki energetycznej